Your personalized Flickr Explore.
Connect to Flickr
Túlanie sa po Hrbatej by Nikis182 - Po zmeraní trate z Trnavy do Kútov sa meracia súprava vracia bez merania späť do Trnavy, aby mohla premerať aj trať do Serede. Na fotke odchádza zo stanice Šaštín-Stráže po križovaní s oprotiidúcim osobákom.

850.018 ŽSR, žst. Šaštín-Stráže (Služ 97839), 16.10.2017

Túlanie sa po Hrbatej

Similar Photos

Photos faved by the same people who faved this photo